Lise yıllarında biyoloji okuyan herkes Lamarck’ın meşhur teorisini okumuştur. Bu teorinin birinci maddesine göre, vücudun fazla kullanılan organları gelişip büyüyecek, kullanılmayan organları ise körelecek veya ortadan kalkacaktır.